05/03/2021 02:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ thọ
賀壽

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2018 14:07

 

Nguyên tác

半百年華晚,
兼之憂患存。
遺經能熟否,
六十萬餘言。

Phiên âm

Bán bách niên hoa vãn,
Kiêm chi ưu hoạn tồn.
Di kinh năng thục phủ,
Lục thập vạn dư ngôn.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Năm mươi, bóng đã xế
Oan khổ vẫn chưa dời
Sách thánh hiền thuộc chửa
Hơn sáu mươi vạn lời
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Hạ thọ