Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 05/08/2012 19:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/08/2012 19:10

江村其二

月明如水水如煙,
水艦迎涼任失眠。
往往歌聲煙外過,
橋堆山下露呶船。

 

Giang thôn kỳ 2

Nguyệt minh như thuỷ, thuỷ như yên,
Thuỷ hạm nghênh lương nhậm thất miên.
Vãng vãng ca thanh yên ngoại quá,
Cao Đôi sơn hạ lộ nao thuyền.

 

Dịch nghĩa

Trăng sáng như nước, nước như khói
Hóng mát trên be thuyền, mất ngủ, mặc
Nghe rõ tiếng hò từ ngoài lớp khói ngân qua
Dưới chân núi Cầu Hai, sương móc làm thuyền rối loạn hướng đi


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương An

Trăng ngời như nước, nước như hơi
Hóng mát trên be cứ thức hoài
Nghe vọng tiếng hò ngoài lớp khói
Mù vây thuyền dưới núi Cầu Hai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trăng ngần như nước, nước như hơi
Hóng mát trên be ngủ chẳng hoài
Văng vẳng tiếng ca ngoài lớp khói
Sương dày thuyền lạc hướng Cầu Hai

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Sáng trăng như nước, nước mù hơi
Mất ngủ thuyền nghênh hóng gió trời
Văng vẳng tiếng ca ngoài khói phủ
Ồn ào thuyền dưới núi Cao Đôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sáng trăng như nước nước hơi sương,
Hóng mát trên thuyền mất ngủ thường.
Văng vẳng tiếng hò ngoài khói toả,
Cầu Hai sương phủ thuyền quên đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời