夜渡建江偶成

病骨春寒怯薄衫,
故人何處達書緘。
馬鞍山月能相戀,
艷艷隨波送客帆。

 

Dạ độ Kiến Giang ngẫu thành

Bệnh cốt xuân hàn khiếp bạc sam,
Cố nhân hà xứ đạt thư giam.
Mã Yên sơn nguyệt năng tương luyến,
Diễm diễm tuỳ ba tống khách phàm.

 

Dịch nghĩa

Người bị bệnh gầy trời xuân lạnh lo sợ áo mỏng
Chẳng biết bạn cũ ở nơi nào để gửi phong thư
Vành trăng núi Yên Ngựa có lẽ đang lưu luyến nhau
Long lanh theo sóng tiễn đưa buồm khách


Kiến Giang: sông lớn chảy qua huyện Lệ Thuỷ, đến gần Quán Hàu (Quảng Bình) nhập vào sông Nhật Lệ đổ ra biển.

Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương An

Áo đơn, xuân lạnh, sợ đau thêm
Thư biết nơi nao gửi bạn hiền
Vầng nguyệt Mã Yên dường quyến luyến
Long lanh theo sóng tiễn đưa thuyền


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, Lương An tuyển chọn và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân lạnh người gầy áo mỏng lo,
nơi nào bạn cũ đặng đưa thư.
Vành trăng lưu luyến non Yên Ngựa,
Tiễn khách long lanh buồm sóng no (gió).

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thân gầy xuân lạnh áo phong phanh
Bạn cũ nơi đâu gởi gắm tình
Trăng núi Mã Yên chừng quyến luyến
Dập dềnh theo sóng tiễn thuyền anh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời