27/09/2022 09:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ độ Kiến Giang ngẫu thành
夜渡建江偶成

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 17/02/2018 10:28

 

Nguyên tác

病骨春寒怯薄衫,
故人何處達書緘。
馬鞍山月能相戀,
艷艷隨波送客帆。

Phiên âm

Bệnh cốt xuân hàn khiếp bạc sam,
Cố nhân hà xứ đạt thư giam.
Mã Yên[1] sơn nguyệt năng tương luyến,
Diễm diễm tuỳ ba tống khách phàm.

Dịch nghĩa

Người bị bệnh gầy trời xuân lạnh lo sợ áo mỏng
Chẳng biết bạn cũ ở nơi nào để gửi phong thư
Vành trăng núi Yên Ngựa có lẽ đang lưu luyến nhau
Long lanh theo sóng tiễn đưa buồm khách

Bản dịch của Lương An

Áo đơn, xuân lạnh, sợ đau thêm
Thư biết nơi nao gửi bạn hiền
Vầng nguyệt Mã Yên dường quyến luyến
Long lanh theo sóng tiễn đưa thuyền
Kiến Giang: sông lớn chảy qua huyện Lệ Thuỷ, đến gần Quán Hàu (Quảng Bình) nhập vào sông Nhật Lệ đổ ra biển.

Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994
[1] Núi Yên Ngựa ở phía tây huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Dạ độ Kiến Giang ngẫu thành