渠溪草堂其三

風流渾似白香山,
況有才兼伯仲間。
妙筆盡從看劍得,
佳章多在罷官還。
南窗北岳棲吟興,
泉嚮松聲護笑顏。
那得同君向別墅,
相將林下共投閒。

 

Cừ Khê thảo đường kỳ 3

Phong lưu hồn tụ Bạch Hương san,
Huống hữu tài kiêm Bá Trọng gian.
Diệu bút tận tòng khan kiếm đắc,
Giai chương do tại bãi quan hoàn.
Nam song bắc nhạc thê ngâm hứng,
Tuyền hưởng tùng thanh hộ tiếu nhan.
Na đắc đồng quân hướng biệt thự,
Tương tướng lâm hạ cộng đầu nhàn!


Nguồn: Đời tài hoa, Hiệu sách Đông Tây xuất bản, Hà Nội, 1938

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Phong lưu lão Bạch tánh quen rồi,
Hơn kém tài thơ chín với mười.
Ngọn bút tuyệt vời lúc đắc dụng,
Lời thơ sắc sảo buổi quy lai.
Song nam, núi bắc thêm cao hứng,
Hoa nở, suối reo rộn tiếng cười.
Mong được cùng ai chung biệt thự,
Lâm tuyền ngày tháng mãi rong chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bạch quen như lão tánh phong lưu,
Hơn kém tài thơ Nguyên Chấn xưa.
Ngọn bút tuyệt vời khi đắc dụng,
Văn chương sắc sảo buổi về hưu.
Song nam núi bắc dừng ngâm hứng,
Suối hưởng tùng reo giữ vẻ cười.
Mong được cùng ai về biệt thự,
Bạn cùng ngày tháng mãi nhàn du.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời