渠溪草堂其二

相思幾度隔關山,
夜夜相逢夢寐間。
驛路寒梅頻寄贈,
雲程倦鳥亦知還。
園林有景多乘興,
藥餌無靈不駐顏。
愁病更兼詩客遠,
書窗筆硯隔年閒。

 

Cừ Khê thảo đường kỳ 2

Tương tư kỳ độ cách quan san,
Dạ dạ tương phùng mộng mị gian.
Dich lộ hàn mai tân ký tặng,
Vân trình quyện điểu diệc tri hoàn.
Viên lâm hữu cảnh đa thừa hứng,
Dược nhị vô linh bất trú nhan.
Sầu bệnh cánh kiêm thi khách viễn,
Thư song bút nghiễn cách niên nhàn.


Nguồn: Đời tài hoa, Hiệu sách Đông Tây xuất bản, Hà Nội, 1938

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Cùng nhau bao lúc cách non sông,
Trong mộng đêm đêm hội thích phùng.
Thường gửi mai tươi, ta tặng bạn,
Luôn tung cánh mỏi, chim về rừng.
Suối gò hẳn lắm chiều vui vẻ,
Thang thuốc khôn cầm nét trẻ trung.
Mình bệnh khách thơ lại vắng mặt,
Bút nghiên mấy độ để sương phong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tương tư bao độ cách non sông,
Mộng mị đêm đêm hội thích phùng.
Đường trạm bạch mai ta gửi tặng,
Đường mây cánh mỏi chim về rừng.
Vườn rừng nhiều cảnh thừa thi hứng,
Thang thuốc chẳng linh giữ trẻ trung.
Buồn bệnh khách thơ còn vắng vẻ,
Bút nghiên mấy độ ở thư phòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời