08/07/2020 11:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cừ Khê thảo đường kỳ 2
渠溪草堂其二

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 22:34

 

Nguyên tác

相思幾度隔關山,
夜夜相逢夢寐間。
驛路寒梅頻寄贈,
雲程倦鳥亦知還。
園林有景多乘興,
藥餌無靈不駐顏。
愁病更兼詩客遠,
書窗筆硯隔年閒。

Phiên âm

Tương tư kỳ độ cách quan san,
Dạ dạ tương phùng mộng mị gian.
Dich lộ hàn mai tân ký tặng,
Vân trình quyện điểu diệc tri hoàn.
Viên lâm hữu cảnh đa thừa hứng,
Dược nhị vô linh bất trú nhan.
Sầu bệnh cánh kiêm thi khách viễn,
Thư song bút nghiễn cách niên nhàn.

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Cùng nhau bao lúc cách non sông,
Trong mộng đêm đêm hội thích phùng.
Thường gửi mai tươi, ta tặng bạn,
Luôn tung cánh mỏi, chim về rừng.
Suối gò hẳn lắm chiều vui vẻ,
Thang thuốc khôn cầm nét trẻ trung.
Mình bệnh khách thơ lại vắng mặt,
Bút nghiên mấy độ để sương phong.
Nguồn: Đời tài hoa, Hiệu sách Đông Tây xuất bản, Hà Nội, 1938

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Cừ Khê thảo đường kỳ 2