Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2008 05:39, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 03/08/2012 09:19

東園花

楚楚東園花
莫喜春風作   
今日她吹開
明日她吹落

 

Đông viên hoa

Sở sở đông viên hoa
Mạc ngôn xuân phong tác
Kim nhật tha xuy khai
Minh nhật tha xuy lạc


Nguồn: 300 bài thơ Việt chữ Hán (Ngô Văn Phú dịch), NXB Hội Nhà Văn, 2003

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Hoa vườn phơi phới khoe bông
Chớ rằng nhờ ngọn gió đông tác thành
Hôm nay gió giục nở nhanh
Ngày mai gió táp lay cành hoa rơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương An

Vườn đông hơn hớn trăm hoa
Gió xuân ấm áp thổi qua, chớ mừng
Hôm nay gió thổi nở bừng
Ngày mai gió thổi tàn từng cánh rơi


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, Lương An, NXB Thuận Hoá, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vườn đông hoa sắc thắm
Chớ bảo nhờ gió xuân
Nay, gió giục hoa nở
Mai, gió thổi tàn bông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Hoa vườn đông rực rỡ
Đừng nói gió xuân khơi
Hôm nay nàng giục nở
Ngày mai nàng thổi rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vườn đông phơi phới khoe hoa,
Chớ rằng nhờ ngọn gió qua mà thành.
Gió nay hoa nở giục nhanh,
Ngày mai gió thổi hoa đành rụng rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời