18/10/2021 20:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông viên hoa
東園花

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2008 05:39

 

Nguyên tác

楚楚東園花
莫喜春風作   
今日她吹開
明日她吹落

Phiên âm

Sở sở đông viên hoa
Mạc ngôn xuân phong tác
Kim nhật tha xuy khai
Minh nhật tha xuy lạc

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Hoa vườn phơi phới khoe bông
Chớ rằng nhờ ngọn gió đông tác thành
Hôm nay gió giục nở nhanh
Ngày mai gió táp lay cành hoa rơi
Nguồn: 300 bài thơ Việt chữ Hán (Ngô Văn Phú dịch), NXB Hội Nhà Văn, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Đông viên hoa