Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/01/2019 22:15

Sum sê vườn trước lại vườn sau,
Khác các loài cây ấy ấy cau.
Ôm ấp vòi rồng sương nở bẹ,
Phất phơ đuôi phượng gió lay tàu.
Đỡ nhà lóng thẳng làm nền cột,
Giúp nước mo to dễ thế gàu.
Mai mốt nở bùng ngàn vạn trái,
Trời cho ăn lộc đỡ thêm màu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]