Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/01/2019 22:19

Tháng tư nguyệt kỵ bữa hăm ba,
Chén rượu ngày sanh chút gọi là.
Nâng chén khẽ ngừng khi chíp chắp,
Để lòng hồi tưởng lúc tu oa.
Nặng vì tơ tóc đôi còn nợ,
Ngoảnh lại mày râu nửa muốn già.
Khóc nghĩ hổ ngươi cười nước mắt,
Lòng ta ta chỉ biết thương ta.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]