15/06/2021 20:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây cau

Tác giả: Tôn Thất Mỹ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/01/2019 22:15

 

Sum sê vườn trước lại vườn sau,
Khác các loài cây ấy ấy cau.
Ôm ấp vòi rồng sương nở bẹ,
Phất phơ đuôi phượng gió lay tàu.
Đỡ nhà lóng thẳng làm nền cột,
Giúp nước mo to dễ thế gàu.
Mai mốt nở bùng ngàn vạn trái,
Trời cho ăn lộc đỡ thêm màu.
Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Thất Mỹ » Cây cau