Tô Nhược Châu (1944-2009) tên thật là Nguyễn Công Quận, sinh tại xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, hội viên Hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu. Ông là tác giả bài thơ Đã chết nghìn thu tiếng nguyệt cầm, được bạn đọc tạp chí Kiến thức ngày nay bình chọn là bài thơ hay nhất năm 1990.

Tác phẩm:
- Ngày tháng điên và hy vọng (tập thơ, 1969)
- Đã chết nghìn thu tiếng nguyệt cầm (tập thơ, 1991)