Gió ơi từ đâu gió đến
Thuyền về ngược nước dòng kênh
Em ơi... tay chèo có mỏi
Cho anh chèo hộ với mình?

Cá vui bơi đùa theo nước
Em vui chợp mắt nhìn anh
Ôi! Chiều hôm nay đẹp lạ
Hồn anh hồ đã say tình

Em buông tóc dài trong gió
Phất phơ một dải tơ mềm
Thuyền ơi thuyền đừng ghé bến
Cho anh gần mãi bên em

Bìm bịp kêu con nước lớn
Em ơi... chiều đã muộn rồi
Đường xa gió về ngược nước
Thương em má rướm mồ hôi

Thuyền trôi về đâu thuyền ơi
Tình anh không bờ trong bến
Như con nước ròng ra biển
Có em cứ mặc thuyền trôi...