Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2016 23:50

Em về qua ngõ cây xanh
Mây thưa nắng đổ buồn anh rụng đầy
Lang thang hồn mộng trên cây
Anh trong viễn tương nhớ ngày thu mưa
Nghe như gió trơ sang mùa
Ôi hoang liêu đến bao giờ đó em
Trăng về ngủ với bình nguyên
Trong cơn viễn mộng anh điên đảo rồi
Bây giờ em cũng mù khơi
Và trăng cũng bỏ anh từ đêm nay


7-1969