09/12/2022 20:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoang liêu

Tác giả: Tô Nhược Châu - Nguyễn Công Quận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2016 23:50

 

Em về qua ngõ cây xanh
Mây thưa nắng đổ buồn anh rụng đầy
Lang thang hồn mộng trên cây
Anh trong viễn tương nhớ ngày thu mưa
Nghe như gió trơ sang mùa
Ôi hoang liêu đến bao giờ đó em
Trăng về ngủ với bình nguyên
Trong cơn viễn mộng anh điên đảo rồi
Bây giờ em cũng mù khơi
Và trăng cũng bỏ anh từ đêm nay
7-1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Nhược Châu » Hoang liêu