Vạn dặm xa đi rồi về lại,
Khen cho ông thân trải hai đường.
Cỏ hoang gió bấc thổi bương,
Ngày lạnh xuống, thành biên cương xoá nhoà.
Vung roi ngựa xông pha sương tuyết,
Gặp người đi hỏi triệt lộ đồ.
Lúc nào trở lại kinh đô?
Mong rằng ngày ấy sẽ vào đầu xuân.

tửu tận tình do tại