rồi mỗi tối
khi màn đêm rũ xuống
từ chỗ làm lết về nơi trú ngụ tồi tàn
cơm canh nguội
sao trời mái lá
gió hoang đồng tiếng ếch nhái râm ran

rồi nhẹ ngả tấm lưng oằn lên đất nước
đất nước cũng như tôi
qua một ngày khó nhọc
ôi! có cách nào để tôi đặt được
đất nước mình nằm trên ngực tôi không?...

6-7-2023