đêm nay anh trước biển
đẩy cồn cào vào sóng
bóng Tổ quốc phương xa
trong lòng anh bão tố

anh đứng thẳng trước biển
gục đầu mình vào sóng
cờ Tổ quốc trong tim
anh đi tìm hình bóng

trong đêm anh với biển
ánh trăng soi lấp lánh
có phải ánh trăng mình
tình yêu đang sóng tố

một ngày Tổ quốc gọi
anh thành sóng biển xa
hiến mình tô màu thắm
cờ đất nước trong tim