Tháng tư là giỗ lớn
Ở bên bờ nam sông
Cũng như ngoài vĩ tuyến
Của cháu con Lạc Hồng

Vì đâu ra nông nỗi
Mà nam bắc một nhà
Hy sinh nhiều máu thịt
Của giống nòi dân ta

Hơn ba triệu nhân mạng
Ngã xuống trên đất này
Những trẻ còn thơ dại
Cũng cuốn vào vòng xoay

Bao thường dân vô tội
Bị pháo kích bất ngờ
Thành oan hồn luân lạc
Nhiều mảnh đời chơ vơ

Chẳng lẽ nào không biết
Mà náo nhiệt ăn mừng
Trên nỗi đau quá lớn
Vẫn vui cười dửng dưng

Hãy cùng nhau tưởng niệm
Thắp một nén hương lòng
Cho những người ngã xuống
Dù ở bên nào sông

Việc của ngày nối tiếp
Nhận diện kẻ tham tàn
Điêu ngoa và xảo quyệt
Tránh nước nhà lầm than!

Tuy Hoà, 30/4/2019