Anh em cùng du ngoạn,
Tới tây thành ruổi mau.
Ruộng đồng xa trải rộng,
Kênh ngòi xen kẽ nhau.
Lúa rau um tươi tốt,
Nước chảy tiếng dạt dào.
Cỏ ấu che dòng biếc,
Hoa sen nở thắm màu.
Liễu rủ xanh rợp bóng,
Mọc khắp ở quanh ao.
Lên cao nhìn ra bãi,
Chim bầy hót hoạ nhau.
Bèo rêu tràn mặt nước,
Lặng lẽ theo gió xua.
Quẳng lo, cùng vui sướng,
Tình thân mãi ngàn sau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.