03/03/2021 21:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ư Huyền Vũ pha tác
於玄武陂作

Tác giả: Tào Phi - 曹丕

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 12/03/2010 23:43

 

Nguyên tác

兄弟共行遊,
驅車出西城。
野田寬開闢,
川渠互相經。
黍稷何鬱鬱,
流波激悲聲。
菱芡覆綠水,
芙蓉發丹榮。
柳垂重蔭綠,
向我池邊生。
乘渚望長州,
群鳥讙譁鳴。
萍藻泛濫浮,
澹澹隨風傾。
忘憂共容與,
暢此千秋情。

Phiên âm

Huynh đệ cộng hành du,
Khu xa xuất tây thành[1].
Dã điền khoan khai tịch,
Xuyên cừ hỗ tương kinh.
Thử tắc hà uất uất,
Lưu ba kích bi thanh.
Lăng khiếm phúc lục thuỷ,
Phù dung phát đan vinh.
Liễu thuỳ trọng âm lục,
Hướng ngã trì biên sinh.
Thừa chử vọng trường châu,
Quần điểu hoan hoa minh.
Bình tảo phiếm lạm phù,
Đạm đạm tuỳ phong khuynh.
Vong ưu cộng dung dữ,
Sướng thử thiên thu tình.

Dịch nghĩa

Anh em cùng nhau đi du ngoạn,
Ruổi ngựa ra ngoài phía tây thành.
Ruộng đồng ngoài thành rộng lớn,
Kênh rạch đan xen lẫn nhau.
Lúa tẻ, lúa nếp tươi tốt um,
Nước chảy tiếng nghe dạt dào.
Cỏ và ấu mọc che kín dòng nước biếc,
Hoa sen nở hoa đỏ.
Liễu rủ bóng che dày,
Ở bên bờ ao chỗ ta đứng mà mọc.
Lên cao nhìn ra ngoài bãi,
Chim bầy hót hoan hỉ trong hoa.
Rêu và bèo nổi khắp nơi,
Từ từ trôi theo gió thổi.
Quên lo lắng, cùng nhau du ngoạn,
Vui sướng tình thân thiết tới ngàn năm.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Anh em cùng du ngoạn,
Tới tây thành ruổi mau.
Ruộng đồng xa trải rộng,
Kênh ngòi xen kẽ nhau.
Lúa rau um tươi tốt,
Nước chảy tiếng dạt dào.
Cỏ ấu che dòng biếc,
Hoa sen nở thắm màu.
Liễu rủ xanh rợp bóng,
Mọc khắp ở quanh ao.
Lên cao nhìn ra bãi,
Chim bầy hót hoạ nhau.
Bèo rêu tràn mặt nước,
Lặng lẽ theo gió xua.
Quẳng lo, cùng vui sướng,
Tình thân mãi ngàn sau.
Đây là một bài thơ tả cảnh du ngoạn, được làm vào năm Kiến An thứ 13 (208). Ao Huyền Vũ nằm ở phía tây nam Nghiệp Thành, được Tào Tháo cho đào khi làm Huấn luyện thuỷ sư.


[1] Phía tây thành, ở đây chỉ ao Huyền Vũ nằm ở tây nam Nghiệp Thành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Phi » Ư Huyền Vũ pha tác