“Нет! Я видеть тебя не хочу!...”

Нет! Я видеть тебя не хочу!
Если очи станут искать -
Веки темные опущу.

А язык мой тебя назовет -
Я зубами его прикушу:
“Замолчи, не шепчи, сумасброд!”

Ну, а если из сердца - крик?
Если сердце начнет тебя звать,
Как мне сердца унять язык,
Как язык мне сердца унять?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Không! Em chẳng muốn nhìn thấy anh!
Nếu như đôi mắt đi tìm
Thì em nhắm mắt.

Nếu lưỡi em gọi tên anh
Thì em mím chặt hàm răng:
“Đồ dở hơi, im lặng!”

Nhưng nếu tiếng kêu từ trái tim?
Nếu trái tim sẽ gọi tên anh
Thì biết làm sao ngăn được lưỡi
Lưỡi làm sao bắt im được con tim?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Không! Em chẳng muốn thấy anh đâu!
Nếu mắt em lại cứ đòi tìm kiếm
Thì em đây, quyết nhắm chặt mắt vào.

Nếu miệng em cứ gọi tên anh
Em sẽ để hàm răng em cắn chặt:
“Im ngay đi, đừng gọi nữa! Đồ gàn!”

Nhưng nếu từ con tim gào thét?
Nếu con tim cứ réo gọi tên anh
Biết làm sao để con tim ngừng gọi
Lưỡi làm sao ngăn cản được con tim?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Không! Em không muốn gặp anh nữa!
Nếu đôi mắt muốn đi tìm,
Em sẽ nhắm nghiền hai mắt lại.

Nếu lưỡi em gọi tên anh,
Em sẽ dùng răng nghiến lưỡi:
“Hãy im đi, chớ rì rầm, đồ điên!”

Nhỡ trái tim lên tiếng thét?
Nếu con tim bắt đầu gọi anh,
Làm cách nào bắt con tim ngậm miệng lại,
Phải làm gì để bịt miệng con tim?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Quốc Huy

Không! Em không muốn nhìn anh lần nào nữa!
Nếu mắt em vẫn thấy dáng người anh,
Em sẽ nhắm đôi mắt hoài, không mở.

Dù tên anh đôi môi này vẫn gọi -
Không muốn đâu, em vẫn cắn chặt răng:
“Hãy im đi, tiếng thì thào anh nói”.

Nhưng làm sao, khi nghe tiếng con tim?
Vẫn đang gọi thầm tên anh, khe khẽ,
Biết làm sao cho tim vẫn nằm im,
Không mãi gọi thầm tên anh như thế?

75.00
Trả lời