25/06/2022 15:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Không! Em chẳng muốn nhìn thấy anh!”
“Нет! Я видеть тебя не хочу!”

Tác giả: Silva Barunakova Kaputikian - Сильва Барунаковна Капутикян

Nước: Armenia
Đăng bởi xinbac-tibo vào 09/09/2007 13:54

 

Nguyên tác

Нет! Я видеть тебя не хочу!
Если очи станут искать -
Веки темные опущу.

А язык мой тебя назовет -
Я зубами его прикушу:
“Замолчи, не шепчи, сумасброд!”

Ну, а если из сердца - крик?
Если сердце начнет тебя звать,
Как мне сердца унять язык,
Как язык мне сердца унять?

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Không! Em chẳng muốn nhìn thấy anh!
Nếu như đôi mắt đi tìm
Thì em nhắm mắt.

Nếu lưỡi em gọi tên anh
Thì em mím chặt hàm răng:
“Đồ dở hơi, im lặng!”

Nhưng nếu tiếng kêu từ trái tim?
Nếu trái tim sẽ gọi tên anh
Thì biết làm sao ngăn được lưỡi
Lưỡi làm sao bắt im được con tim?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Silva Barunakova Kaputikian » “Không! Em chẳng muốn nhìn thấy anh!”