Mở bừng đôi mắt mình ra
Và nhìn mưa trút bay qua khung trời
Mưa rơi rớt xuống đầu tôi
Chảy tuôn vào não của tôi mất rồi
Thứ cho điên dại trong lời
Chỉ vì có trận mưa rơi trong đầu.
Bước chân rón rén khẽ khàng
Tôi đi rất chậm nghe làn mưa bay
Tôi không chống nỗi bằng tay
Hoặc tôi có thể cho lai láng tràn.

Trên giường tôi chỉ lan man
Nghe mưa lất phất miên man trong đầu.