Ở trên mái gác có ánh đèn.
Tưởng nhà đóng cửa và tối đen,
Tôi thấy ánh chập chờn nhấp nháy,
Và tôi biết đó bởi gì nên.
Ở trên mái gác có ánh đèn.
Từ ngoài tôi thấy nó bật lên.
Tôi biết em đang còn trong ấy...
trông ngóng ra ngoài thấy tôi lên.