Lại hang Cao Quán tìm nhau
Sơn trai quạnh quẽ anh đâu có nhà
Mưa chiều đỏ rực màu hoa
Cây hồ hơi ấm chan hoà mây xuân
Ngõ vào thưa thớt dấu chân
Đỉnh cao huơu xuống bên sân từng bầy
Xiêm áo ấy, gối chăn này
Một màu núi biếc phủ đầy hơi sương

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)