23/10/2021 10:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cao Quán cốc khẩu chiêu Trịnh Hộ
高冠谷口招鄭鄠

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2020 15:24

 

Nguyên tác

谷口來相訪,
空齋不見君。
澗花然暮雨,
潭樹暖春雲。
門徑稀人跡,
檐峯下鹿羣。
衣裳與枕蓆,
山靄碧氛氳。

Phiên âm

Cốc khẩu lai tương phóng,
Không trai bất kiến quân.
Giản hoa nhiên mộ vũ,
Đàm thụ noãn xuân vân.
Môn kính hy nhân tích,
Thiềm phong há lộc quần.
Y thường dữ chẩm tịch,
Sơn ải bích phân uân.

Dịch nghĩa

Đến thăm nhau ở hang Cao Cốc
Trai phòng vắng vẻ không thấy anh
Hoa ở đông đỏ như bùng cháy dưới trận mưa chiều
Cây bên đầm như làm cho mây xuân thêm ấm áp
Lối vào hang ít dấu chân người
Từ ngọn núi trước nhà cả đàn huơu đi xuống
Quần áo cùng gối chiếu
Ủ ấp trong hơi biếc của núi non

Bản dịch của Giản Chi

Lại hang Cao Quán tìm nhau
Sơn trai quạnh quẽ anh đâu có nhà
Mưa chiều đỏ rực màu hoa
Cây hồ hơi ấm chan hoà mây xuân
Ngõ vào thưa thớt dấu chân
Đỉnh cao huơu xuống bên sân từng bầy
Xiêm áo ấy, gối chăn này
Một màu núi biếc phủ đầy hơi sương
Có sách chép tác giả bài này là Vương Duy.

Nguồn: Vương Duy thi tuyển (Giản Chi tuyển dịch), NXB Văn học, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Cao Quán cốc khẩu chiêu Trịnh Hộ