The pasture

I'm going out to clean the pasture spring;
I'll only stop to rake the leaves away
(And wait to watch the water clear, I may):
I sha'n't be gone long.--You come too.

I'm going out to fetch the little calf
That's standing by the mother. It's so young,
It totters when she licks it with her tongue.
I sha'n't be gone long.--You come too.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Tuyết

Ta ra đi dọn nguồn suối thảo nguyên,
Chỉ dừng lại quét những tàn lá héo.
(Và đợi ngắm dòng nước kia trong trẻo)
Ta chẳng đi lâu – rồi em cũng đến thôi.

Ta ra đi tìm một chú bê,
Nép bên mẹ. Và e dè dạm bước,
Khi mẹ liếm bộ lông mềm mượt.
Ta chẳng đi lâu – rồi em cũng đến thôi.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Nghĩa

Để tương ứng với câu thứ 3 khổ 1: "And wait to watch the water clear, I may", em nghĩ từ "spring" ở câu đầu phải được hiểu là "dòng suối", "dòng nước" chứ không phải "mùa xuân" ạ :)

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời