Fire and ice

Some say the world will end in fire,
Some say in ice.
From what I’ve tasted of desire
I hold with those who favor fire.
But if it had to perish twice, 5
I think I know enough of hate
To know that for destruction ice
Is also great
And would suffice.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hoàng Ái

Ai đấy nói rằng thế gian sẽ chìm trong lửa
Ai đấy nói rằng ngày tận thế trong băng.
Còn tôi thì tôi chỉ mong
Như người nói rằng thế gian chìm trong lửa.
Nhưng nếu phải chịu cả hai điều tai họa
Tôi nghĩ sẽ nhận thức ra được sự thù hằn
Và để phá tan băng giá vĩnh hằng
Thì cũng tốt
Không sao cả.

21.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Ai đó nói thế giới sẽ hủy mình trong lửa
Ai đó nói ngày tận thế sẽ là băng.
Bởi những đam mê tôi từng nếm thử
Tôi chung ý kiến với ngày tận thế lửa vùi
Nhưng nếu thế giới phải tàn lụi hai phen
Tôi nghĩ mình cũng biết đủ căm ghét
Để thấy rằng hủy diệt trong băng
Cũng rất tuyệt
Chẳng kém gì.

23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Hoàng Phúc

Vài kẻ nói thế gian sẽ diệt mình trong lửa,
Đối với vài kẻ lại là băng.
Từ những gì của khát khao tôi hằng băng khoăn
Tôi sẽ đứng bên những kẻ chọn lửa rụi.
Nhưng nếu thế gian phải chịu hai phen tàn lụi,
Tôi nghĩ mình biết đủ sự đơn côi
Để nhận ra được sự mai một trong băng vôi
Thì cũng rất tuyệt
Và trọn vẹn.

44.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Người thì nói thế gian (sẽ) chìm trong lửa
Kẻ cho rằng thế giới vùi trong băng
Vì thế nên tôi có ước mong rằng:
Cùng về phía những ai thiên về lửa
Nhưng nếu có cả hai băng và lửa
Tôi thấy đời cũng đủ để hờn căm
Giá băng tàn diệt trong cõi lạnh câm
Thì cũng đủ
Và đời là thế đó.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời