Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thơ (69)
Đăng ngày 12/05/2018 13:13, số lượt xem: 539

Rạng rỡ vần thơ lóng lánh tình
Hương trầm giữa dạ trỗi huyền linh
Trời trăng mây nước chan hoà điệu
Nắng gió mưa sương góp dựng hình
Nghĩa nặng chêm lòng thơm thảo ngát
Ân ngời điểm trí ngạt ngào xinh
Cùng nhau Xướng-Hoạ lừng thi diễm
Bằng hữu tri giao trỗi khúc bình

Bằng hữu tri giao trỗi khúc bình
Cho đời thắm mượt nụ hồng xinh
Dù thăng trầm nghiệt nào phai tứ
Dẫu tháng năm qua vẫn luyến hình
Rửa sạch giông đời lau lệ thảm
Thêm ngần ý nghĩa mượt trời linh
Xuôi dòng thế sự bình an nhé
Rạng rỡ vần thơ lóng lánh tình

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm