Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thơ (69)
Đăng ngày 13/05/2018 13:06, số lượt xem: 612

Duồng mây ngoái vọng toả hương đời
Có rảnh xin cùng dạo cõi chơi
Thuỷ nhược la đà men quãng tới
Bồng lai lả lướt dậy hương vời
Còn thêm đoạn ước ngày nao gởi
Hoặc những câu nguyền thuở ấy khơi
Hãy đến vờn trăng trà tửu ngợi
Dòng thơ kỷ niệm mãi thơm lời

Dòng thơ kỷ niệm mãi thơm lời
Quá vãng êm đềm thoả mộng khơi
Vẫn dặn lòng đây mình nhớ gởi
Nào quên nẻo đó bạn thương vời
Tình thâm trăng gió hoài mong đợi
Nghĩa khí kim bằng hẳn ước chơi
Những nẻo mơ này xin bộc khởi
Duồng mây ngoái vọng toả hương đời

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm