Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Mẹ (47) thơ (64)
Đăng ngày 07/11/2021 12:10, số lượt xem: 259

Mẹ mang dáng của bài thơ
Chảy nguồn sắc điệu bãi bờ thương yêu.

Bài thơ thả cánh đôi diều
Xanh ngọn gió. Xanh mĩ miều - Thiều quang...

Bài thơ run rẩy ngón đàn
Hát trong hạc trắng nhẹ nhàng ca dao.

Bài thơ không có yếm đào
Nắng trên trời đất vẫy chào bể dâu.

Bài thơ giấc mộng sơ đầu
Miên man một cõi thấm mầu ấm êm.

Bài thơ tràng hạt bên thềm
Mê đầy. Tỉnh giấc. Cuối đêm nhọc nhằn.

Bài thơ chấp chới vầng trăng
Soi chân. Bậc cửa. Ai ăn năn? Sầu!

Bài thơ giờ của con đâu?
Mẹ về ánh sáng Niết Bàn. Từ tâm!

Giang hà hoang vắng. Lặng thầm
Nghe khua dậy tiếng thăng trầm bước chân.

Lang thang kiếp số phong trần
Tay lần tràng hạt. Miệng thầm bài thơ.

Rạng đông thả sóng đôi bờ
Mẹ mang dáng của bài thơ miên trường...