Sau này con sẽ hiểu
Mẹ thương con nhường nào
Đời bao nhiêu phiền não
Mẹ giữ lại bấy nhiêu

Sau này con sẽ hiểu
Nỗi lòng mẹ cô liêu
Những lần con giận dỗi
Mẹ thương con hơn nhiều

Tình mẹ là nắng chiếu
Sưởi ấm suốt đời con
Sau này con sẽ hiểu
Khi nắng đã trở chiều...

(tặng sinh nhật mẹ tôi)

Hà Nội, 1/5/2020