Tình thơ một bức chuyền tay
Là dâng hết cả lòng say đắm người
Thương Em một nhánh trang đài
Mà sao lạc giữa những oai oán tình.

Hãy về tô lại hồng xinh
Chung lòng góp mộng giữa tinh ý nguyền
Rồi ra bến cột bên thuyền
Thơ tình cùng hoạ, đẹp uyên ương hoài.

Non xanh nước biếc, thơm dài
Gia đình hạnh phúc thoả mai trúc thề
Cuộc đời mình thắm mộng quê
Cùng dìu nhau đến phút mê mẩn đời.

Tình thơ luyến ái bao lời
Nếu mà tâm hiệp nhớ mời mọc nay
Để cùng gối mộng tỉnh say
Ngàn năm vàng đá ước lay động người...