Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 11/05/2018 10:27, số lượt xem: 422

Bò lăn lóc giữa cụm hoa hồng
Chép miệng tuôn lời vạn ước mong
Chằng muốn cáo từ khi đến cổng
Luôn thèm cua kéo lúc mời bông
Canh gà mọi bữa đều vương mộng
Yến tiệc lúc nào cũng họp đông
Tim đập liên hồi trăn trở ngóng
Sẻ chia nhung nhớ cứ quay vòng

Mầm thương sâu sắc đảo quanh vòng
Ong ỏng câu chào giữa đám đông
Để được la cà bên cánh võng
Cho hoài bay bướm cạnh vườn bông
Nghêu ngao trỗi khúc khơi ngàn vọng
Mang máng ru hồn khoả nỗi mong
Chớ để loan phòng heo hút bóng
Và luôn thò thẻ rạng tim hồng

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm