Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Quê (21)
Đăng ngày 02/09/2017 09:01, số lượt xem: 502

Vẳng nghe nẻo gió vọng âm diều
Xáo động tâm hồn giữa tịch liêu
Quê cũ bao ngày đan mộng chiếu
Làng xưa lắm thuở gọi mơ khiều
Tưng bừng lễ hội trong mờ diễu
Ngất ngưởng ân tình giữa lãng phiêu
Cơn nhớ chao ôi nồng ảo diệu
Chứa chan kỷ niệm luyến lưu nhiều

Chứa chan kỷ niệm luyến lưu nhiều
Quá vãng hôm nào rộn rã phiêu
Nọ gốc sim già tim rỡ xiếu
Kìa đêm nguyệt vắng dạ hoan khiều
Mà nay cách trở đành hoang thiếu
Để phải âm thầm rước quạnh liêu
Thao thức mãi hoài ân nghĩa diệu
Vẳng nghe nẻo gió vọng âm diều

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm