Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Quê (21)
Đăng ngày 01/09/2018 16:09, số lượt xem: 477

Xa biệt thân diều thuở ấu bay
Hò câu mái đẩy thảo thơm ngày
Bềnh bồng kỷ niệm lùa cây trái
Bát ngát ân tình ngộ gốc mai
Nuối lắm cầu ao hoà nhịp nhảy
Thương hoài dốc bến lộng trời say
Chiều thăm thẳm dõi về phương ấy
Quặn thắt buồng tim nỗi nhớ dài

Vắng bặt làng quê lắm tháng dài
Đêm rằm sáng toả có còn say
La đà sóng nước duềnh nông trại
Rạng rỡ trăng thuyền nép cội mai
Nhớ buổi giao tình len quãng chái
Nồng tim hò hẹn níu đêm ngày
Chiều lên dõi mắt niềm mơ trải
Chợt thấy mơ hồ kỷ niệm bay

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Bát đồng âm