Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Quê (21)
Đăng ngày 18/03/2016 12:24, số lượt xem: 1623

Thăm thẳm ơi người dõi ngút xa
Hồn mơ xin gởi tận quê nhà
Nhớ hoài thuở ấy mùi rơm rạ
Thương lắm hôm nào dáng mẹ cha
Khuya sáng ruộng đồng đau xác lả
Sớm chiều nương rẩy nhọc người ra
Làm sao con được đền ân trả
Một góc tình thôi để gọi là

Một góc tình thôi để gọi là
Chút lòng con trẻ với đời cha
Giờ ai tiếp mẹ chiều đơm cá
Nào kẻ thêm tay buổi phụ nhà
Quê hỡi nong nguyền luôn mượt nhá
Đồng ơi trảng nhớ mãi ngời nha
Tình son sắt vẹn dù muôn ngả
Vẫn thắm trong tim đĩa muối cà

Liên hoàn - Bát đồng âm