Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Quê (21)
Đăng ngày 21/03/2016 14:43, số lượt xem: 580

Quê ngút xa vời dậy sóng thơ
Chạnh xưa tình cũ ngoái lòng ngơ
Mê dòng sáo trải đan thuyền bóng
Vọng tiếng chim gù thoảng nắng tơ
Kề cận thắm hương lời bạn ngóng
Cạnh thân ngời sắc dáng ai chờ
Chê nào khẳm vị mùi rơm rạ
Lê mận bưởi cà rợp giấc mơ

Mơ giấc rợp cà bưởi mận lê
Rạ rơm mùi vị khẳm nào chê
Chờ ai dáng sắc ngời thân cạnh
Ngóng bạn lời hương thắm cận kề
Tơ nắng thoảng gù chim tiếng vọng
Bóng thuyền đan trải sáo dòng mê
Ngơ lòng ngoái cũ tình xưa chạnh
Thơ sóng dậy vời xa ngút quê

Thuận nghịch độc