Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Quê (21)
Đăng ngày 20/03/2016 02:44, số lượt xem: 1038

Viễn xứ người ơi quặn buổi này
Chao lòng thẫm ước điệu trầm say
Hoài quê đượm dõi tìm xa ngái
Trở chốc luềnh loang vỗ mộng dày
Ngỡ đến mùa thu là trở lại
Đâu dè mấy hạ vẫn rời bay
Vàng xưa bỗng rụi sầu tuôn chảy
Lặng nỗi chầm thương phả kín ngày

Lặng nỗi chầm thương phả kín ngày
Bao giờ ái cảm được nồng bay
Ân tình rộng nỡ nào tê tái
Chớ lẽ lìa tan kỷ niệm dày
Dưỡng dục ơn trời luôn toả cháy
Mong chờ nghĩa đất lộng lừng say
Từng đêm vọng mãi câu hò láy
Viễn xứ người ơi quặn buổi này

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm