Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Bạn (49)
Đăng ngày 26/03/2017 15:11, số lượt xem: 531

Về thăm trang cũ blog xưa
Bùi ngùi nhớ lại thuở vừa mới quen
Nick nàng là Muối tiêu chanh
Nết na, hiền dịu, mênh mang nét buồn.

Nàng: sư phụ, ta: Ngộ Không
Dạy làm thơ thẩn, chỉ đường net cho
Bên nhau khuya khoắt hàng giờ
Ngày qua tháng lại yêu thơ, mến người.

Rồi cũng đến lúc tỏ lời
Té ra nàng lắm chuyện đời khó phân
Khiến lòng ngần ngại, phân vân
Ấp e hoài mãi, lửa lần tháng năm.
………..
Thế rồi sáo bỗng… xa xăm
Chơ vơ ta giữa muôn vàn nhớ thương
Chiều nay ghé lại con đường
Dấu xưa còn đó, vấn vương dậy tràn.

Sợi buồn con nhện giăng ngang…