Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Từ khoá: Bạn (49)
Đăng ngày 08/07/2017 13:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 03/01/2018 16:18, số lượt xem: 652

Kỷ niệm người ơi thoáng giữa hè
Tim chùng thức dậy bổng tình ve
Trường xưa lắm thuở nào quay lại
Lớp cũ nhiều phen chẳng kịp về
Vẫn mộng cô thầy hôm giảng sách
Mơ hoài chúng bạn buổi tầm quê
Còn đâu quá vãng thời nhung lụa
Sảng khoái cùng nhau vẽ nhọ hề

Sảng khoái cùng nhau vẽ nhọ hề
Hay lần giỗ chạp lắm tình quê
Nhiều hôm đuổi bướm vui mùa lịm
Lắm buổi chồn chân sợ bão về
Cứ tưởng nghe thầm hương bạn hữu
Như dường vẳng lại tiếng đàn ve
Giờ xa ngút thẳm vần thơ dại
Kỷ niệm người ơi thoáng giữa hè

Liên hoàn – Ngũ độ thanh - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm