Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 15/04/2017 08:44, số lượt xem: 602

Ta cười tự nhủ tự cười ta
Nhà cửa trống trơn trống cửa nhà
Má nhợt đau lòng đau nhợt má
Da sần buốt sẹo buốt sần da
Quả mơ nào dám nào mơ quả
Quà ước chẳng mong chẳng ước quà
Lạ xứ tâm buồn tâm xứ lạ
Xa người nhớ mãi nhớ người xa

Xa người nhớ mãi nhớ người xa
Quà biếu thuở nao thuở biếu quà
Chả lụa ôi nhàu ôi lụa chả
Da mồi sạm ngắt sạm mồi da
Bã vinh sầu lặng sầu vinh bã
Nhà nát quạnh hiu quạnh nát nhà
Khá giả toàn mơ toàn giả khá
Ta cười tự nhủ tự cười ta

Hồi đâu - Tếu vui - Bát đồng âm