Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 14/10/2018 16:03, số lượt xem: 435

Nhất lòng tỷ bước giữa đường thơ
Nửa trái tim thương nhất thiết khờ
Nhất đẳng trăm đường luôn hẹn ước
Nhất tâm vạn nẻo vẫn mong chờ
Muôn đời nhất quyết loang vào mộng
Ức kiếp nhất tề lộng đến mơ
Dạ nhủ bao lần em nhất hạng
Cặp nhau nhất loạt ái thơm bờ

Nhất trí cùng nhau phải cặp bờ
Cho dù nhất kiến thoả lòng mơ
Nhất ai nồng mặn hoài mong ngóng
Nhất ấy thuỷ chung mãi đợi chờ
Ví dẫu nhất thời rơi nẻo dại
Thì mong nhất định vá tim khờ
Nhất là cuộc sống bừng hoan trải
Nhất nhất tim lòng ướp diễm thơ

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Bát điệp