Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 05/11/2016 13:58, số lượt xem: 533

Công chúa cung vàng khó thể lơ
Anh hùng đỏ mắt mãi mong chờ
Bồn chồn thanh thoát theo cùng mợ
Hổ thẹn hồng đào rẽ với thơ
Lươn lẹo xanh rờn sao mãi nhớ
La cà tím rịm cứ hoài ngơ
Nẻo về xam xịt nhiều trăn trở
Trắng toát canh gà khúc khuỷu mơ

Trắng toát canh gà khúc khuỷu mơ
Cướp cò khiến dạ lục thầm ngơ
Còng queo tiếp diễn lam nhoàm dạ
Cá cược liên hồi biếc bổng thơ
Cũng bạch cập kê nàng vẫn nhớ
Rồi ghi cheo cưới bậu không chờ
Đừng xen lừa lọc mà tê tái
Công chúa cung vàng khó thể lơ

Liên hoàn – Thuận nghịch vận –Thủ vỹ ngâm