Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (100)
Đăng ngày 08/05/2018 12:50, số lượt xem: 654

Tà đạo ngán thay não thế sầu
Loạn đời dơ bẩn ngập chìm sâu
Hoa nguyền héo mộng duyên tàn úa
Ngõ ước sầu mơ ái xám nhàu
Xa lạ nghĩa tình lơ lửng bén
Ảo mờ tâm ý hững hờ thâu
Hoà âm tẻ nhạt đời hoang hoải
Ta lấm bụi lòng mải miết đau

Đau miết mải lòng bụi lấm ta
Hoải hoang đời nhạt tẻ âm hoà
Thâu hờ hững ý tâm mờ ảo
Bén lửng lơ tình nghĩa lạ xa
Nhàu xám ái mơ sầu ước ngõ
Úa tàn duyên mộng héo nguyền hoa
Sâu chìm ngập bẩn dơ đời loạn
Sầu thế não thay ngán đạo tà

Thuận nghịch độc