Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 01/05/2017 04:29, số lượt xem: 632

Quạnh quẽ hồn đơn tẻ bóng tà
Xa người dỗ khúc loạn cuồng ca
Ngùi thương nẻo lạnh lùng băng giá
Khắc khoải loan phòng thẫm lặng ta
Dẫu biết duyên tình đâu trọn thoả
Mà sao nuộc ái vẫn không nhoà
Lùa mây rẽ gió tìm bao nả
Kỷ niệm ơi nguyền nuối mãi ra

Kỷ niệm ơi nguyền nuối mãi ra
Lòng đau thảng thốt xẻ tim nhoà
Ê chề mộng tủi hờn rơi rã
Ái cảm tiêu điều lạnh lẽo ta
Quãng nguyệt bây chừ chau cỏ lá
Hương trầm thuở ấy nhạt lời ca
Người đi duỗi bóng về đâu cả
Quạnh quẽ hồn đơn tẻ bóng ngà

Liên hoàn – Ngũ độ thanh - Giao cổ đối - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm