Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 15/01/2018 00:45, số lượt xem: 609

Buồn kín tâm lòng chẳng ngớt vơi
Buồn đem sương giá phủ mơ ngời
Buồn thương tình nghĩa nhiều xao vợi
Buồn giận ân nguyền lắm tả tơi
Buồn lạnh cõi yêu nào chịu khởi
Buồn chan tình nhớ mãi không rời
Buồn cho sự thế sầu ngâm ngợi
Buồn kiếp giang hồ lạc biển khơi

Buồn kiếp giang hồ lạc biển khơi
Buồn đau mãn kiếp nỏ buông rời
Buồn loang số phận tình không tới
Buồn đẫm canh trường mộng rã tơi
Buồn khiến dâng trào man mác gợi
Buồn dây xoá sạch ước ao ngời
Buồn tênh giữa cõi hoài mong đợi
Buồn kín tâm lòng chẳng ngớt vơi

Liên hoàn – Thủ nhất thanh - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm