Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 19/03/2016 01:07, số lượt xem: 719

Trang nguyện thoả tình diễm ái hương
Sáng cung huyền diệu thảo thơm đường
Vàng chan chứa phận hoài mơ tưởng
Rạng ngát ngan đời mãi ngóng vương
Mang ước hiệp đời lưu luyến hưởng
Thoảng yêu chùng ý ngẩn ngơ hường
Đàng thiên toả ánh ngời loan phượng
Sang tiết xuân nồng quấn quyện thương

Thương quyện quấn nồng xuân tiết sang
Phượng loan ngời ánh toả thiên đàng
Hường ngơ ngẩn ý chùng yêu thoảng
Hưởng luyến lưu đời hiệp ước mang
Vương ngóng mãi đời ngan ngát rạng
Tưởng mơ hoài phận chứa chan vàng
Đường thơm thảo diệu huyền cung sáng
Hương ái diễm tình thoả nguyện trang

Thuận nghịch độc - Bát đồng âm